Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 

Piotrków Trybunalski dnia 27.08.2019 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 66 ogłasza przetarg ograniczony dla członków – mieszkańców PSM w formie licytacji ustnej, na pierwszeństwo zawarcia umowy dzierżawy terenu (3 miejsca) znajdującego się w Moszczenicy, przy ulicy Spacerowej pod ustawienie garażu typu blaszak:

1. Teren dzierżawy o powierzchni 36 m² znajdujący się na działce nr 872/3

Cena wywoławcza czynszu wynosi 0,35 zł/m² + 23% VAT,

Minimalne postąpienie wynosi – 0,10 zł.

2. Teren dzierżawy o powierzchni 36 m² znajdujący się na działce nr 872/3

Cena wywoławcza czynszu wynosi 0,35 zł/m² + 23% VAT,

Minimalne postąpienie wynosi – 0,10 zł.

3. Teren dzierżawy o powierzchni 36 m² znajdujący się na działce nr 872/3

Cena wywoławcza czynszu wynosi 0,35 zł/m² + 23% VAT,

Minimalne postąpienie wynosi – 0,10 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2019 r. w siedzibie PSM przy ul. Belzackiej 66 o godz. 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł na konto Spółdzielni w BNP Paribas S.A. Nr 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033. Wpłacenie wadium upoważnia do udziału w przetargu na każdy ww teren.

Z dowodem nadania numeru członkowskiego i dowodem wpłaty wadium należy się zgłosić do pok. nr 13 w siedzibie Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Belzackiej 66 w terminie do dnia 24.09.2019 r. do godz. 13ºº

Związane z wylicytowanym prawem pierwszeństwa wynosi 30 dni.

Nie podpisanie w tym terminie umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.