Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 66 ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej, na pierwszeństwo zawarcia umowy ustanawiającej prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy:
 

Garbarskiej 17/19 bl. 4 m. 46 w Piotrkowie Tryb.
3 pokoje z kuchnią o pow. uż. 48,17 m², parter, centralne ogrzewanie
Cena wywoławcza – wartość rynkowa lokalu wynosi - 125.500,00 zł
Wadium na w/w lokal wynosi - 25.100,00 zł
Minimalne postąpienie wynosi  - 100,00 zł


Koszty przeniesienia własności ponosi nabywca.
Bliższych informacji o mieszkaniu udziela Administracja „Centrum” przy ul. Jagiellońskiej 7, tel. 44 6476122, 882178709 lub 601910053.
 

Przetarg odbędzie się dnia 23.10.2019 r. w siedzibie PSM przy ul. Belzackiej 66 o godz. 9:00 lok. nr 17

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Spółdzielni w BNP Paribas S.A. Nr 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033. Z dowodem wpłaty wadium należy się zgłosić do pok. nr 13 w siedzibie Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Belzackiej 66 w terminie do dnia 22.10.2019r. do godz. 1300.
 
Związanie z wylicytowanym prawem pierwszeństwa wynosi 30 dni. Nie dokonanie w w/w terminie wpłaty wylicytowanej kwoty i przeniesienia własności aktem notarialnym powoduje przepadek wpłaconego wadium. Z chwilą podpisania aktu notarialnego przeniesienia własności, nabywca zostanie przyjęty w poczet członków PSM (nie dotyczy członków PSM).
 
 
Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.