Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 66 ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej, na pierwszeństwo zawarcia umowy ustanawiającej prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych przy ulicy:

Słowackiego 98 bl. 2B m. 3 w Piotrkowie Tryb.
3 pokoje z kuchnią o pow. uż. 60,75 m², łazienka z wc, parter, centralne ogrzewanie
Cena wywoławcza – wartość rynkowa lokalu z podatkiem Vat 8% wynosi       - 248 395,00 zł
Wadium na w/w lokal wynosi                                                                       - 49 680,00 zł
Minimalne postąpienie wynosi                                                                     - 100,00 zł

Koszty przeniesienia własności ponosi nabywca.

Bliższych informacji o mieszkaniu udziela Administracja przy ul. Belzackiej 66 tel. 44 /649 – 71 – 60 lub
44/649 – 78 – 52 wew. 24 lub 21.
 
Przetarg odbędzie się dnia 30.08.2022 r. w PSM przy ul. Belzackiej 66 o godz. 10:00
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, do każdego lokalu odrębnie, wadium w podanej wyżej wysokości, na konto Spółdzielni w BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033.
 
Z dowodem wpłaty wadium należy się zgłosić do pok. nr 13 w siedzibie Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Belzackiej 66 w terminie do dnia 29.08.2022 r. do godz. 12:00.
 
Związanie z wylicytowanym prawem pierwszeństwa wynosi 30 dni. Nie dokonanie w w/w terminie wpłaty wylicytowanej kwoty i przeniesienia własności aktem notarialnym powoduje przepadek wpłaconego wadium. Z chwilą podpisania aktu notarialnego przeniesienia własności, nabywca zostanie przyjęty w poczet członków PSM (nie dotyczy członków PSM).

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania aż do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia lokalu w odrębną własność, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.