Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
Zarząd PSM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 66 ogłasza przetarg nieograniczony w formie składania pisemnych ofert na pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Piotrkowie Tryb. przy ulicy:
 

Dmowskiego 65 – lokal o powierzchni użytkowej 22,94 m2 w tym lokal 19,28m2+korytarz 3,66m2
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 10,23 zł/m2 + 23%VAT
lokal wyposażony jest w instalację, elektryczna, wod.-kan,c.o.

Bliższych informacji o lokalu oraz umowę najmu do wglądu można uzyskać w Administracja PSM - ul. Belzacka 66 –  tel. 44 649-78-52 (wew. 24).


Pisemną ofertę wraz z załączonym zaświadczeniem o prowadzonej działalności należy złożyć w siedzibie  Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb., ul. Belzacka 66 (sekretariat) pokój 5.
 

Lokal spełnia warunki § 23 Regulaminu przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

§ 23
W przypadku kiedy dwukrotne ogłoszenie o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego lub zbycie/najem lokalu użytkowego nie doprowadziło do ustalenia kontrahenta, wówczas Spółdzielnia może zawrzeć stosowną umowę w trybie pozaprzetargowym na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego.