Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW


 

 

WAŻNA  INFORMACJA    Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 18 grudnia 2019 podjęła Uchwałę NR XV/252/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


    W związku z powyższym od dnia 1 marca 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 20,00 zł za jednego mieszkańca. Nową wysokość powyższej opłaty należy uwzględnić w opłatach za miesiąc marzec 2020r.


    Jednocześnie przypominamy o obowiązku, właściwego segregowania odpadów, gdyż konsekwencje nakładania ewentualnych kar finansowych poniosą wszyscy mieszkańcy.