Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 

UCHWAŁA NR 93 / 2020

Zarządu Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 12.03.2020 r.

w sprawie : zmian w organizacji pracy w Spółdzielni w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu.

[Wyciąg]

 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 140 pkt 17 Statutu uchwala co następuje:

 

§ 1

1. W siedzibie Administracji przy ul. Belzackiej 66 aż do odwołania zostanie ustawiona skrzynka w celu pozostawienia korespondencji interesantów. W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich ww. punkt będzie jedynym miejscem służącym do pozostawiania korespondencji. Pozostałe biura/pomieszczenia będą wyłączone z obsługi mieszkańców i klientów.

2. Obsługa mieszkańców i klientów będzie prowadzona telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej do odwołania. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni i na klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

3. Wpłaty w kasie zostają ograniczone do minimum - dotyczy osób nie posiadających konta bankowego. Pozostałe osoby - wpłat należy dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach pocztowych lub bankowych.

4. Gospodarze domów wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) na bieżąco będą przeprowadzać dezynfekcję klamek do drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych, przycisków domofonowych oraz przycisków w windach.

5. Prace przeprowadzane przez konserwatorów w mieszkaniach zostaną ograniczone do minimum. Wykonywane będą wyłącznie prace konieczne i awaryjne. [...]

[...]

7. Firma Wod-Kan-Gaz Artur Grzymski wykonujący prace na rzecz obsługi mieszkańców ograniczy je do prac niezbędnych i awaryjnych.

8. Prace remontowe przeprowadzane przez firmy zewnętrzne w mieszkaniach i przestrzeniach wspólnych zostaną wstrzymane. Wykonywane będą wyłącznie prace niezbędne i awaryjne. Termin realizacji prac remontowych zostaje przedłużony do czasu odwołania rozporządzenia przez Rząd RP.