Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH

 
 
 

INFORMACJA  O  INDYWIDUALNYCH  (WIRTUALNYCH)  RACHUNKACH BANKOWYCH  DO  WPŁAT

 

            Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat za użytkowanie: lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych na parkingach, dodatkowych pomieszczeń (boksów), dla każdego użytkownika w zasobach Spółdzielni został utworzony w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 10/16, indywidualny numer konta bankowego służący tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za użytkowanie lokali w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

            W przypadku posiadania większej liczby lokali w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Spółdzielni (kolejne mieszkanie, garaż, miejsce postojowe na parkingu, dodatkowe pomieszczenie-boks) dla każdego z tych lokali utworzony jest inny (indywidualny) numer konta bankowego.

            W związku z powyższym informujemy, że w najbliższych dniach każdy użytkownik otrzyma powiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego, na które to konto prosimy dokonywać opłat za użytkowany lokal.

Nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących kilku lokali !

            W przypadku dokonywania opłat w formie „zlecenia stałego” należy niezwłocznie w banku, w którym jest zlecenie zmienić numer konta bankowego dla wpłat z tytułu opłat za użytkowanie lokalu / lokali.

            Jednocześnie informujemy, iż zmiana rachunków bankowych nie ma znaczenia dla osób dokonujących wpłat bezpośrednio do kasy Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

            Bliższych informacji na temat indywidualnych kont bankowych udziela Pion Finansowo – Księgowy, tel : 44 649-71-60, 44 649-78-52, wew. : 22, 27, 30, 34 lub 41.

 
 

INDYWIDUALNY  NUMER  KONTA  BANKOWEGO :

AA 2030 0074 5821 CCCC CCCC CCCC

 

gdzie  AA – liczba kontrolna

          2030 0074 – identyfikator banku

          5821 – identyfikator spółdzielni

          CCCC CCCC CCCC – indywidualny nr przynależny do lokalu