Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 
 
 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim z dniem 14.06.2019 roku wprowadził zmianę cen za energię cieplną dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz za zamówioną moc ciepną. Cena ciepła (1 GJ) została podniesiona w zależności od węzła od 10,64% do 13,06 %, natomiast cena zamówionej mocy w zależności od węzła od 2,69% do 5%. Jest to druga podwyżka opłat za energię cieplną i zamówioną moc w 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, iż od 1 lipca 2019 roku o 0,25 zł podwyższeniu ulega łączna cena za 1m3 wody i ścieków. Zgodnie z taryfikatorem Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Piotrkowie wynosić ona będzie 11,65 zł/m3.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w opłacie eksploatacyjnej od lipca b.r.

Nowe stawki czynszu mieszkańcy otrzymają w miesiącu lipcu b.r.