Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 

Klub zakończył działalność w ramach PSM z dniem

01.01.2022 r.


STRONA ARCHIWALNA

 

 

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ KLUB KULTURY JASKÓŁCZYN

 

ZESPÓŁ TANECZNY „AEROBIK”

Instruktorzy:
„Malutki Aerobik” - Magdalena Markiewicz (grupa wiekowa 5-7 lat)
„Mały Aerobik” - Magdalena Markiewicz (grupa wiekowa 7-10 lat)
„Aerobik” - Magdalena Markiewicz (grupa wiekowa od 10 lat)
 
Spotkania Wtorek, Środa, Czwartek godz. 16-20
 
Zespół Taneczny „Aerobik” działa w klubie kultury „Jaskółczyn” od 1985 roku.
Założycielem, kierownikiem i choreografem jest Magdalena Markiewicz. Obecnie grupa zrzesza około 70 dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Celem naszej działalności jest rozwijanie zainteresowań i zdolności wśród młodych, praca nad pokonywaniem słabości ,integracja i tolerancja, a także rozbudzanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt z kulturą taneczną.
 
Program taneczny to układy choreograficzne w kategoriach tanecznych:
· Show -Dance
· Disco - Dance
· Freestyle
· Miniatury taneczne
· Widowiska taneczne
 
Chętnie bierzemy udział w różnych koncertach ,także takich z których dochód przeznaczony jest na leczenie chorych dzieci. Szczególnie utkwił nam w pamięci występ w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dużym wyróżnieniem dla zespołu był udział w koncercie na którym obecna była i patronat objęła księżna Sarah Ferguson, a imprezę reżyserował Krzysztof Kolberger. Cały dochód przeznaczono dla dzieci chorych na białaczkę znajdujących się w Lipnicy Wielkiej. Co roku prezentujemy swój program artystyczny w koncertach z okazji Dni Kultury , czy Dni Piotrkowa Trybunalskiego. Jesteśmy także zapraszani do udziału w imprezach jubileuszowych, promocyjnych, jak otwarcie centrum handlowego Focus Mall, lub pokazy mody dziecięcej itp.
Zespół jest wspaniałą wizytówką naszego miasta, reprezentuje Piotrków Trybunalski na konkursach i festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej odnosząc znaczące sukcesy.
 
Choreograf Magdalena Markiewicz została wyróżniona:
1998 r. Nagrodą Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za upowszechnianie kultury .
2006 r. Honorowym Srebrnym Medalem Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2007 r Nagrodą Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za upowszechnianie Kultury Tanecznej i promowanie miasta na arenie ogólnopolskiej.
2009 r Złotą Odznaką Ministra Kultury i Sztuki –Zasłużony dla Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 

GRUPA AKROBATYCZNO-TANECZNA

Instruktor: Agnieszka Jeż
Grupa wiekowa: od 7 lat
Spotkania :Środy i Piątki
 
 Zajęcia taneczno ruchowe z najmłodszymi oraz fitdance.
 

KOŁO PLASTYCZNE

Instruktor: Stanisława Kocuj
Grupy wiekowe:grupa młodsza - od 4 do 8 lat
grupa starsza – powyżej 9 lat
 
Spotkania: Poniedziałki i Piątki
grupa młodsza w godz. – 15.30 – 18.00
grupa starsza w godz. 18.00 – 20.00
 
Koło plastyczne cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci oraz młodzieży. Obecnie skupia 37 dzieci. Na zajęciach realizowane są prace różnych technik takich jak: rysunek, malarstwo, akwarela, kolaż, mozaika, reliefy z plasteliny. Z dużym zaciekawieniem dzieci podchodzą do grafiki w postaci linorytu oraz witraży na szkle.
 
Corocznie młodzi plastycy biorą udział w konkursach plastycznych:
- Międzynarodowym organizowanym przez Galerie Dziecka w Toruniu pod hasłem: „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”
- Ogólnopolskim organizowanym przez Dom Kultury w Częstochowie pod hasłem: „Dziecko i pies” oraz „Cztery pory roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej”
oraz we wszelkich innych konkursach wojewódzkich i miejskich organizowanych przez różne placówki.
 
 

 

HISTORIA KLUBU KULTURY JASKÓŁCZYN

Działalność Klubu Kultury „Jaskółczyn” wiąże się nierozerwalnie z historią Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (PSM). Statut Spółdzielni Mieszkaniowej zawierał obowiązek zabezpieczenia potrzeb swoich mieszkańców także w zakresie kulturalno - oświatowym. W związku z tym jesienią 1979 r., Zarząd PSM podjął decyzję o rozpoczęciu działalności Klubu Kultury, któremu siedzibę wyznaczono w centrum nowego osiedla przy ulicy Belzackiej. Kierownictwo powierzono Barbarze Ulikowskiej, której zadaniem było: wyposażenie, zaadaptowanie pomieszczeń, zatrudnienie kadry instruktorskiej oraz wyznaczenie celów i zadań placówki. Pani Barbara była także pomysłodawczynią nazwy klubu.
Pierwsza myśl to „KUKUŁCZYN” – młode mamy miały „podrzucać” swoje dzieci na edukację artystyczną. Jednak ostatecznie przyjęto nazwę „JASKÓŁCZYN” sugerując się tym, iż jaskółka jest zwiastunem radości i zapowiedzią nowatorskich zmian.
W Klubie Kultury „Jaskółczyn” pracę rozpoczęło trzech instruktorów: kierownik z wykształceniem teatralnym – Barbara Ulikowska, pracownik kulturalno -oświatowy – Bożena Aleksandrowicz, instruktor plastyki – Hanna Stępień, którzy starali się jak najlepiej zareklamować placówkę i rozpowszechnić jej działalność.
Modelarnia, koło plastyczne, koło teatralne były pierwszymi formami działalności amatorskiego ruchu artystycznego. Znalazła tu także swoje miejsce pierwsza na osiedlu biblioteka. Organizowano imprezy i spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży.
W związku z odejściem Pani Barbary Ulikowskiej do Wojewódzkiego Domu Kultury (WDK) w 1983 r. kierownictwo zaproponowano Pani Bożenie Aleksandrowicz. Klub poszerzył swoją ofertę kulturalno- oświatową o działalność zespołów tanecznych, muzycznych oraz koła fotograficznego. Zatrudnieni zostali nowi instruktorzy, którzy odpowiedzialni byli za poszczególne sekcje. I tak za koło taneczne odpowiedzialna była Magdalena Markiewicz, za koło fotograficzne Jerzy Wijata, natomiast kilku młodych chłopców rozpoczęło prace tworząc zespół muzyczny „EXAN”.
W roku 1984, w Klubie Kultury powstało Stowarzyszenie Fantastyki „ARIES” skupiające 20 osób. Główną formą jego działalności były spotkania miłośników fantastyki, dające okazję do interesujących dyskusji, jak również wymiany książek z dziedziny science fiction. Jednakże członkowie – nie zamykali się w swoim gronie. Otwarty charakter miały spotkania z autorami książek o tematyce fantastycznej: Krzysztofem Boruniem i Januszem Zajdlem. Organizowano aukcje książek. Oprócz tego „ARIES” urządził maraton filmowy : „Imperium kontratakuje” oraz „Saturn”.
Zainteresowanie tymi imprezami sprawiło, że piotrkowskie stowarzyszenie fantastyki postanowiło organizować je nadal. W kinie „Hawana” zorganizowano przegląd filmów Stevena Spielberga: m.in. „1941”, „Poszukiwacze zaginionej arki”, „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”.
„Jaskółczyn” nie zapomniał o spotkaniach dzieci i młodzieży ze znanymi osobistościami ze świata kultury i sztuki: grupą aktorów z telewizyjnego „TIK TAKA” (Zbigniew Grusznic, Edward Dworakowski, Marek Wysocki), Januszem Zakrzeńskim - prezentującym poezję. Raz w miesiącu odbywały się spotkania z aktorami z Łodzi, Warszawy, Krakowa, gośćmi byli m.in.: Stanisław Sprażyński (aktor teatru „Ateneum”), Edward Żentara, Adam Gwara, Krzysztof Kaczmarek (aktorzy
Teatru Starego), Barbara Stępniowska, Włodzimierz Piotrkowski (redaktorzy Interpressu), Stefan Atlas (dziennikarz), kapitan żeglugi wielkiej – Andrzej Waldek.
W 1986 r. klub nawiązał kontakt z aktorami z Lyonu. Owocem tej współpracy była wizyta trzech aktorów francuskich, którzy przez 2 dni prowadzili warsztat teatralne dla młodzieży piotrkowskich szkół średnich.
Podczas inauguracji roku kulturalnego 1987r., dokonano podsumowania artystycznych zespołów miasta pod hasłem „Panorama Dorobku Kultury”. Spośród 12 zespołów, pierwsze miejsce w ,kategorii zespołów tanecznych zajął zespół taneczny „AEROBIK”, a w kategorii zespołów muzycznych – zespół „EXAN”.
Na dowód tego, ze placówka zaczęła się prężnie rozwijać, świadczy fakt, iż Klub Kultury „Jaskółczyn” jako jedna z wielu placówek kultury została uznana za wzór, a podczas kontroli funkcjonowania placówki przez Zespół Inspekcji Terenowych, został wysoko oceniony i wyróżniony. Pani mgr Henryka Flakiewicz – kierownik Wydziału Kultury i Sztuki UM w Piotrkowie Trybunalskim w jednym z wywiadów do Tygodnika Piotrkowskiego wypowiedziała się na temat K.K. „Jaskółczyn”:… najbardziej wszechstronna działalność prowadzi Klub Kultury „Jaskółczyn”. Jest to placówka naprawdę otwarta, legitymująca się większością znanych form pracy kulturalnej … Klub Kultury „Jaskółczyn” jako wizytówka miasta, została wyznaczona przez Wydział Kultury i Sztuki do przyjęcia pionierów radzieckich z partnerskiego miasta Kostroma (1988). Kolejną imprezą, cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którą zorganizowała placówka, wspólnie z Piotrkowskim oddziałem Twórców Ludowych był kiermasz i pokaz twórczości ludowej.
Swoje działa prezentowały artystki Marianna Jobczyk z Bilowic – hafciarstwo, koronczarstwo; Antonina Ruczaj z Inowłodza – pisankarstwo, wycinankarstwo; Tomasz Kaczmarek z Tomaszowa Mazowieckiego – garncarstwo z rejonu opoczyńskiego. W programie znalazły się m.in.: konkursy dla najmłodszych z dziedziny wycinankarstwa i lepienia z gliny, konkurs recytatorski i piosenkarski o tematyce ludowej oraz loteria fantowa.
Nieobozowa Akcja Lato (NAK) oraz Nieobozowa Akcja Zima (NAZ) – pod nazwą „Ferie Brewerie” nalezą do imprez cyklicznych i organizowane one były przez współudziale ZHP w Piotrkowie Trybunalskim. Obie te akcje miały oddzielne plany i programy, które realizowane były przez instruktorów klubu wspólnie z harcerzami. Uczestnikami były dzieci, które pozostały w mieście. W 1988 r., K.K „Jaskółczyn” otworzył nową sekcje – koło akwarystyczne. Dzięki temu, mieszkańcy Piotrkowa mogli podziwiać wystawy ryb z różnych storn świata oraz najpiękniejsze okazy roślin akwariowych zgromadzone w 24 zbiornikach. Na zakończenie wystawy odbywały się giełdy ryb i roślin akwariowych. Wystawę obejrzało około 400 osób (dzieci, młodzieży, dorosłych).
Jedną z bardziej imponujących wystaw jaka odbyła się w placówce, była prezentacja pracy pana Krzysztofa Matuszewskiego, który wykonał znaną katedrę Notre Dame z Paryża, zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa z ćwierć miliona zapałek. Na pracę tą składało się także 71 żarówek. Budowa dzieła pochłonęła ponad 2000 godzin pracy, dużo cierpliwości i wytrwałości. Jednak końcowy efekt był zdumiewający, o czym mogli przekonać się mieszkańcy, który przyszli podziwiać dzieła pana Krzysztofa.
Od 1991 kierownikiem klubu została Magdalena Markiewicz. „Jaskółczyn” stał się także schronieniem dla innych zespołów. W związku z różnymi poglądami dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim na temat „wyższych form teatralnych nad formami tanecznymi”, z wyższej wymienionej placówki odeszły dwa zespoły taneczne „Szarada” i „Fuks” prowadzone przez panią Dianę Lisiecką. Choć w skromnych warunkach, ale za to w przyjaznej atmosferze, zespoły miały możliwość dalszej pracy „pod skrzydłami” Klubu Kultury „Jaskółczyn”. I w latach 1993-1996 reprezentując spółdzielczy klub zostały laureatami festiwalu w Kielcach, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim. Po zmianach kadrowych w Wojewódzkim Domu Kultury w roku 1996 zaproponowano pracę pani Dianie Lisieckiej na pełnym etacie. Klub kontynuował cykliczne imprezy i po rocznej przerwie zorganizowany został Konkurs Tańca Disco - Solo i Break ,Dance o Puchar Prezydenta Miasta. Odbywał się on rok rocznie aż do 1993r. Środki na ten cel pozyskiwano od sponsorów z Wydziału Kultury. Kolejną imprezą były odbywający się w wiosce wikingów festyn sportowo - rekreacyjny z okazji dnia dziecka, zorganizowany wspólnie z komendą Hufca. Harcerze i kadra „Jaskółczyna” zadbali o to, aby każdy uczestnik konkursów, zabaw i gier otrzymał torbę słodyczy.
W latach 1992-1996r. zaczęto organizować ferie zabawowo - edukacyjne pod hasłem: „Ferie z siostrzeńcami kaczora Donalda” (1992), „Podróże z Kubusiem Puchatkiem” (1993), „ Świat Bolka i Lolka” (1994), „Taniec i muzyka” (1995), „Z plastyką na „Ty” ” (1996). Nie zapomniano o kultywowaniu tradycji i obyczajów, dlatego nie brakowało takich imprez jak: powitanie wiosny – topienie marzany, puszczanie wianków, andrzejki i mikołajki.
W 1995 r. powstała nowa forma amatorskiego ruchu artystycznego Klub Tańca Towarzyskiego. Przyciągnęło to dużą liczbę dzieci (zwłaszcza chłopców), które wielkim zapałem i zaangażowaniem brały udział w zajęciach. Pierwszy Turniej Tańca Towarzyskiego, który odbył się w dzień dziecka 1.06.1995 r., nadał rozgłos placówce; ponieważ był to jedyny ośrodek w którym odbywały się tego typu turnieje. I to właśnie skłoniło do kolejnego kroku, którym było zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wojewody. Należało znaleźć sponsorów, zaplecze lokalowe, nawiązać kontakty z wieloma klubami tanecznymi w Polsce. Warunkiem przyjęcia patronu przez wojewodę było zapewnienie świetnej organizacji i gwarancji że impreza ta przyniesie rozgłos i prestiż miastu. Jednak udało się, wśród sponsorów byli: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego – Wojewoda Piotrkowski, Zarząd P.S.M., Radio Piotrków,
Wiadomości Dnia, Firma KODAK, Huta Szkła HORTENSJA, Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe CARPET, Dom Handlowy ŚWIETLIK, SIGMATEX, PETROL, Firma BUDO-SERWIS, Hurtownia OKAPI, Prezes DAEWOO i WDK. Zaprezentowało się około 60 par tanecznych z całej Polski. I mimo „debiutu” impreza cieszyła się znacznym zainteresowaniem Piotrkowian. Kolejną nową propozycją były wystawy kanarków i ptaków egzotycznych połączone z konkursami. Od 1997 r., aż do 2006 roku zawsze w listopadzie organizowana była czterodniowa prezentacja. Wystawy te odwiedzało około 1200 osób, były to w szczególności grupy zorganizowane: dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, osoby indywidualne.
Od 31 lat Klub Kultury „Jaskółczyn” dokłada wszelkich starań aby przez bezpośredni kontakt zkulturą rozbudzić ludzką aktywność i chęć uczestnictwa w tworzeniu wartości kulturalnych. Każde działanie artystyczne i twórcze wzbogaca kulturę narodową. Placówka ta jest „cenna” nie tylko dlatego, iż zespoły i koła zainteresowań osiągają coraz to większą „biegłość artystyczną” a także odnoszą liczne sukcesy krajowe i międzynarodowe, ale przede wszystkim jest ona blisko odbiorcy. Dzięki temu obejmuje swoją działalnością szersze kręgi społeczeństwa, reaguje na jego potrzeby, kształtuje gusty oraz wyrabia nawyk uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jest to niezwykle ważne ponieważ popularyzuje w ten sposób twórczy i czynny udział w kulturze, przygotowuje do odbioru tzw. „sztuki wysokiej”.
 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚCI NASZEGO KLUBU - kliknij tu.