Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Mając na uwadze ułatwienie kontaktów ze Spółdzielnią oraz aby przyspieszyć załatwianie spraw zapraszamy do skorzystania z gotowych druków pism w najczęściej poruszanych sprawach.

Formularze interaktywne PDF należy najpierw pobrać (np. na pulpit), a następnie otworzyć w celu wypełnienia. Wypełnianie w oknie przeglądarki może nie działać.

Wzory do wypełnienia ręcznie należy wydrukować i wypełnić odręcznie.

 

Rodzaj Formularz  PDF Wzór do wypełnienia ręcznie
Wniosek o wydanie zaświadczenia   pobierz
Informacja o zmianie ilości osób w gospodarstwie domowym   pobierz
Deklaracja zmiany wysokości zaliczek na wodę   pobierz
Wniosek o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu

pobierz

załącznik - pobierz

pobierz

załącznik - pobierz

Deklaracja członkostwa pobierz pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych na zamontowanie podlicznika w garażu pobierz pobierz
Wniosek o miejsce postojowe na parkingu przy ul. Kobyłeckiego pobierz pobierz
Wniosek o dostęp do portalu e-BOK oraz przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej (wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie PSM)  pobierz pobierz
Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty   pobierz
DLA NOWYCH LOKATORÓW:    
Deklaracja liczby osób zamieszkałych w lokalu   pobierz
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych   pobierz
Deklaracja wysokości zaliczek na wodę   pobierz
Wniosek o montaż/uruchomienie wodomierza ciepłej wody   pobierz