Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.


Rada Nadzorcza
Prezydium Rady Nadzorczej
Kowalczyk Leszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Magdalena - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Kowalewska Elżbieta - Sekretarz Rady Nadzorczej
 
Komisja Rewizyjna
Stasio Piotr - Przewodniczący Komisji
Reszka Iwona - Członek Komisji

Komisja ds. Gospodarczych i Społecznych
Rusoł Mariusz - Przewodniczący Komisji
Grzybowska Izabela - Członek Komisji
Zielonka Piotr - Członek Komisji
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Spółdzielni
p.o. Prezesa Zarządu - Piotr Raś
Członek Zarządu - Marian Kapuściński