Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW


Informacja

 
Szanowni Państwo.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.07.2009r., aby mieć pewność, że dostęp do naszego Statutu i regulaminów mają tylko członkowie Spółdzielni, zostały one umieszczone w wydzielonej części serwisu o ograniczonym dostępie. Dostęp jest możliwy po zalogowaniu. Login i hasło zostaną Państwu nadane przez Zarząd na Państwa pisemny wniosek (wnioski prosimy składać w pokoju nr 12).
 
 
 
 
Regulaminy ogólnodostępne:
 

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, remontowe, usługi i dostawy

Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w "Domu Seniora" Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   Aneks 1   Aneks 2 

Regulamin przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin przetargów na zbycie nieruchomości   Aneks 1

Regulamin korzystania z miejsc postojowych na parkingach zewnętrznych urządzonych na terenie i we władaniu Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim   Aneks 1

Regulamin porządku domowego