Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Zawiadamiam, że w wyniku  przeprowadzonego zapytania o cenę, zrealizowanego w formie Zaproszenia do składania ofert, mającego na celu udzielenie zamówienia (o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 130 000,00  netto) polegającego na wykonaniu zadania pn.: „Wykonanie projektów przebudowy pionów centralnego ogrzewania zlokalizowanych w łazienkach tzw. "świec grzewczych” wraz z ...

 
Więcej...

Zawiadamiam, że w wyniku  przeprowadzonego zapytania o cenę, zrealizowanego w formie Zaproszenia do składania ofert, mającego na celu udzielenie zamówienia polegającego na wykonaniu zadania pn.: „remonty cząstkowe nawierzchni w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” jako Wykonawcę wyłoniono firmę:

DROMEL Grzegorz Dziubak ul. Jana Karola Chodkiewicza 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732224004, REGON: 101741882

Więcej...