Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Przetargi na usługi

 
Zawiadamiam, że w wyniku  przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w formie składania pisemnych ofert na wykonanie demontażu istniejących zaworów grzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi przy grzejnikach usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (lokale mieszkalne i użytkowe, pomieszczenia wspólnego użytku tj, : pralnie, suszarnie, klatki schodowe itp.) oraz montażu zaworów grzejnikowych termodynamicznych prostych- DN 15 wraz z głowicami gazowymi (zakres pracy 16o-28o Celsjusza) spełniających odpowiednie normy jako Wykonawcę wyłoniono firmę : Ista Polska Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, NIP: 5251001318, REGON: 011304266.
Więcej...

Zawiadamiam, że w wyniku  przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w formie składania pisemnych ofert na wykonanie w 2024 roku robót ślusarskich i towarzyszących w zasobach i na terenach administrowanych przez Spółdzielnię jako Wykonawcę wyłoniono firmę :

Piotr Krajda Ślusarstwo, Spawalnictwo - Usługi Ogólnobudowlane, Łobudzice 8B, 97-425 Zelów, NIP: 7691355317; REGON: 590529031

Więcej...