Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 

Piotrków Tryb. dnia 22.03.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 18.03.2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OŁO.4210.8.2022.BG zatwierdził  (po raz drugi w tym roku) na wniosek Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski nowe taryfy dla odbiorców ciepła z Piotrkowa Trybunalskiego.

Wprowadzone taryfy obowiązywały będą od dnia 5 kwietnia 2022 roku i są wyższe w porównaniu do dotychczas obowiązujących o około  9%, natomiast w stosunku do roku 2021 o około 11% - 12%.

Zarząd PSM podjął decyzję, iż do czasu rozliczenia kosztów ogrzewania za sezon grzewczy 2021/2022 opłaty z tego tytułu dla mieszkańców nie zostaną podwyższone.