Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 
 
 

Piotrków Tryb. dnia 30.08.2023 r.


       O G Ł O S Z E N I E
 

       Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż na wniosek Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji, Decyzją WA.RZT.70.63.2023/6 z dnia 21.07.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdzono Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piotrków Trybunalski.

       Od września 2023 roku o 1,38 zł podwyższeniu ulega cena za 1m3 wody. Zgodnie z taryfikatorem wynosić będzie ona 14,20 zł/m3.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w opłacie eksploatacyjnej od września b.r.