Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 
 

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w ramach  zawartych umów niżej wymienione firmy zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane dokonują kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania:

l.p

Kontrahent

zakres wykonywania prac wg umowy

1

WOD-KAN-GAZ Artur Grzymski ,
ul. Belzacka 66 lok. 4,
97-300 Piotrków Trybunalski       
NIP:  7711011450

przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowej  2023-2026

2

Krzysztof Żak, Zakład Kominiarski,
ul. Polna 4,
97-300 Piotrków Trybunalski.
NIP: 7711375614

okresowe kontrole, czyszczenie przewodów kominowych

3

ELNET SERWIS Sp z o.o.,
ul. Kilińskiego 2,
59-220 Legnica
NIP: 6912504437

roboty elektryczne w zakresie badań i pomiarów elektrycznych w zasobach PSM w latach 2024-2028

 

 

Ponadto firmy z którymi współpracuje PSM na podstawie zawartych umów w zakresie konserwacji, awarii które wykonują prace na budynkach będących w zasobach PSM to:

l.p

Kontrahent

zakres wykonywania prac wg umowy

1

WOD-KAN-GAZ Artur Grzymski ,
ul. Belzacka 66 lok. 4,
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP:  7711011450

konserwacja, usuwanie awarii w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz co

2

PPUH  CYFRAL Andrzej Berenc,
ul. Warzywna 9,
97-300 Piotrków Trybunalski,
NIP: 771-000-57-95

konserwacja urządzeń domofonowych

3

EXPERT SERVICE Marek Rudzki,
A. Ks. Wyszyńskiego 13,
97-400 Bełchatów
NIP: 7691749890

dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

4

„Elmech – Dźwig” s.c.
Grzegorz Furman, Elżbieta Furman
ul. Rolnicza 44, 
97-300 Piotrków Trybunalski;
NIP: 771-001-08-10

konserwacja, naprawa, utrzymanie w sprawności dźwigów , pogotowie dźwigowe