Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje

 

Opłata eksploatacyjna dotycząca osób nie będących członkami spółdzielni jest wyższa niż opłata eksploatacyjna dotycząca członków spółdzielni ( art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ) .

Aby opłata eksploatacyjna uległa zmniejszeniu należy złożyć w siedzibie spółdzielni przy ulicy Belzackiej 66 ( pok.5 lub pok.8 ) deklarację członkowską w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni .

Przyjęcie w poczet członków spółdzielni nie powoduje ponoszenia dodatkowych opłat .