Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 
 
 

  WAŻNE INFORMACJE !!!

 

Zarząd PSM informuje, że z inicjatywy Rady Nadzorczej
od września 2023 roku ulega zmianie czas pracy spółdzielni:

poniedziałek – 7:00 – 15:00

wtorek – 8:00 – 17:00 (KASA: 8 – 13)

środa – 7:00 – 15:00

czwartek – 7:00 – 15:00

piątek – 7:00 – 14:00 (KASA: 8 – 13)

Przyjęcia interesantów przez  Członków Zarządu
wtorek w godz. 10:30 – 13:00 oraz 16:00 - 17:00

Przyjęcia interesantów przez Radę Nadzorczą

pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00

 

            Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zachęca do brania udziału w postępowaniach mających na celu wyłonienie wykonawców robót w zasobach PSM. Wszelkie informacje o bieżących ofertach znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.psmpt.com.pl, pod numerem telefonu: 44 649 78 52 wew. 40  lub bezpośrednio w siedzibie spółdzielni - Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 66 pok. 13

            Informujemy, że spółdzielnia posiada w swoich zasobach wolne lokale użytkowe. W celu zapoznania się z ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową www.psmpt.com.pl. Informację otrzymają Państwo również drogą telefoniczną pod numerem: 44 649 78 52  wew. 40 lub bezpośrednio w siedzibie PSM - Piotrków Trybunalski, ul Belzacka 66 pok. 13

             W celu ułatwienia dostępu do informacji o: wysokości obowiązujących opłat, występującym  zadłużeniu bądź nadpłacie w opłatach, rozliczeniu wody i centralnego ogrzewania - uruchomiony został elektroniczny portal obsługi mieszkańca (e-bok). Oprócz dostępu do wszelkich rozliczeń ze spółdzielnią,  za jego pośrednictwem można zapoznać się ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi w PSM, jak również planem remontów na dany rok. W celu aktywowania dostępu do portalu należy zgłosić się do siedziby spółdzielni p. 12. Usługa jest bezpłatna.

             Uruchomiliśmy również platformę Businesslink, za pomocą której istnieje możliwość otrzymywania korespondencji dotyczącej zmian wysokości opłat. Odbywa się to drogą elektroniczną, za pośrednictwem posiadanej przez użytkownika poczty mailowej. W celu otrzymywania korespondencji w ten sposób, należy dostarczyć do PSM adres e-mail, oraz wypełnić wniosek o zmianę adresu do korespondencji (wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej pod adresem :  http://www.psmpt.com.pl/images/wzory-dokumentow/dostep-do-e-bok/Ebok_Businesslink.pdf, lub w siedzibie spółdzielni w pokoju 12).