Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Zmiany cen za ciepło i wodę

 
 

          Piotrków Tryb. dnia 23.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 
 

       Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim z dniem 15.06.2019 roku wprowadziła zmianę cen za energię cieplną dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz za zamówioną moc cieplną.

       Jednocześnie informujemy, iż od 1 lipca 2020 roku o 0,23 zł podwyższeniu ulega cena za 1m3 wody. Zgodnie z taryfikatorem Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W Piotrkowie Tryb. wynosić będzie ona 11,88 zł/m3.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w opłacie eksploatacyjnej od lipca b.r.