Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Zakaz płatności gotówkowych

 
 
 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd PSM informuje, że ustawodawca zmienił termin
wejścia w życie zakazu płatności gotówkowych
z dnia 01-01-2022 roku na dzień 01-01-2023 rok
(Dziennik Ustaw z 17 grudnia 2021 roku poz. 2349)

 

W związku z powyższym kasa PSM od dnia 03-01-2022 roku
do czasu otrzymania przez PSM jednoznacznej interpretacji
w przedmiotowej sprawie będzie funkcjonować
na dotychczasowych warunkach.