Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Usunięcie awarii przyłącza ciepłowniczego

 
 

PONIŻEJ PRZEKAZUJEMY INFORMACJĘ OD ELEKTROCIEPŁOWNI
DOTYCZĄCĄ PROWADZENIA PRAC NAD USUNIĘCIEM
AWARII PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO WĘZŁA W-313

SKAN PISMA