Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Zmiana miejsca Walnego Zgromadzenia dla Moszczenicy

 
 

OGŁOSZENIE


Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawıadamia, że zmianie uległo
miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych w
Moszczenicy z Gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej 13 na Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu im. Jana Justyny mieszczący się przy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2.


Walne Zgromadzenie w dniu 26.09.2022 r., początek o godz. 16:00,
wyłożenie list obecności członków o godz. 15:30.